Obrysové opracování plošných spojů

Frézování výřezů a obrysu

  Souřadnicová fréza LENZ DLG 460-2 AL je vlastně kombinovaná fréza se souřadnicovou vrtačkou s automatickým zakladačem, totožná jako DLG 550-2 AL. Speciální frézovací vřetena umožňují nastavení vyšších řezných rychlostí nástrojů a tím i dosažení hladké frézované hrany. Každé vřeteno má samostatně řiditelnou Z-tovou osu. Fréza je také vybavena optickou kamerou. Přesnost rozměru je ± 0,1mm a nejmenší radius ve zlomu je 0,5mm. Desky je také možno dodávat v celém přířezu, rozfrézované s vylamovacími můstky ( pro automatické osazování ). Počet, umístění, velikost vylamovacího můstku a specifikaci technologického okolí si určí zákazník sám. Pokud ne, jsou desky ofrézovány se čtyřmi můstky o velikosti 0.5 - 1mm, podle velikosti přířezu a tlouštky základního materiálu.

  Pokud při zadání zakázky požaduje zákazník dodržení tolerance pozice obrysu vůči vrtání, je třeba k zadání zakázky připojit okótovaný technický výkres. V gerber datech musí být jasně naznačena obrysová čára s informací, zda přesný rozměr odpovídá středu či vnitřní hraně obrysové čáry.


tolerance rozměru obrysu


tolerance pozice obrysu vůči vrtání

  Tolerance pozice obrysu vůči motivu DPS je ± 0,2 mm + tolerance dané konstrukční třídy. Pokud požadujete frézování obrysu nebo vnitřních tvarů u DPS vyráběných z vlastních filmových podkladů, je potřeba dodat přesně okótovaný frézovací výkres nebo přiložit gerber data obsahující obrysovou nebo frézovací vrstvu, kde střed čáry vyznačuje přesný rozměr obrysu nebo vnitřního tvaru.

 

Drážkování

  Drážkovací zařízení RM 650 od firmy HML s programově řízenou osou Z je ideálním řešením pro finální opracování násobných panelů DPS určených pro hromadné osazování. Zařízení umožňuje drážkování panelů o velikosti od 120 x 120mm do 650 x 650mm s tloušťkou materiálu od 0,5 do 3,2mm. Řízená osa Z dovoluje nastavení různé hloubky drážky v jednom řezu a na libovolných místech panelu. Upnutí pomocí mechanických kolíků s přítlačnou patkou zajišťuje dostatečně jeho pevnou polohu a zabraňuje tak samovolnému pohybu desky a tím i jejímu znehodnocení.

 

  Řídící software umožňuje nové nastavení programu během několika málo minut a je tak ideální pro výrobu kusových i sériových množství. Standardní tloušťka zbytkového materiálu pro drážkované panely je 1/3 celkové tloušťky materiálu. Toto nastavení je vhodné především pro rozdělování jednotlivých motivů speciálním nástrojem ( např. kotoučem ). Pokud jednotlivé DPS budete rozdělovat ručně, je vhodné nastavit hlubší drážku, zvláště u malých motivů. Vhodné nastavení hloubky drážky konzultujte s technikem příjmu zakázek.

 

Základní parametry zařízení RM 650 :
pracovní plocha : 120x120mm - 650x650mm
tloušťka materiálu : 0,5 - 3,2mm
průměr upínacího kolíku : 3,0mm
min. vzdálenost kolíku a první drážky : 8mm
hloubka drážky : programovatelná
min. tloušťka zbytkového materiálu : 0,2mm

 

Stříhání

  Standardní opracování výrobku na výsledný rozměr je ostřižení na optických nůžkách dle stříhacích značek vymezujících největší opsaný pravoúhelník s přesností ± 0.5 mm. Je vhodné pouze pro prototypová množství DPS. Malo a velkosériové zakázky budou přednostně využívat technologii drážkování a frézování.

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: