Příjem zakázek a zpracování dat pro pružné plošné spoje a FLEX-RIGID

 

  pro objednání můžete použít objednávkový formulář

 

předání dat a objednávky : objednávku můžete zaslat společně s výrobními daty přímo na email:  nebo osobně na naší provozovně v Praze 9 Běchovicích. Jako přenosové medium používejte pouze CD, DVD nebo USB handy drive. Objednávku můžete také zaslat faxem nebo poštou. V objednávce uveďte fakturační i dodací údaje

název DPS: používejte vždy jednoznačný a jedinečný název plošného spoje ( nelze zadat 2 různé desky pod stejným názvem ). Tento název bude uveden na dodacím listě a na faktuře. Pro případnou opakovanou zakázku uvádějte v objednávce DPS pod stejným názvem a označením verze

počet kusů : rozumí se počet jednotlivých motivů. V případě potřeby dodání v panelech, zadejte také požadovanou panelizaci

počet vrstev : 1 - 6 vrstev pro jedno nebo vícevrstvé pružné plošné spoje, pro FLEX-RIGID zadávejte počet vodivých vrstev pružné a pevné části samostatně, např. 2F4R ( dvoustranný pružný spoj + čtyřvrstvý rigid )

materiál : zadání tloušťky základního materiálu + síly použité Cu folie v mikronech ( u dvou a vícevrstvých DPS mějte na paměti, že ve výrobním procesu bude na základní folii nakoveno dále nejméně 25 mikronů. Zadává se tedy výsledná tloušťka Cu folie. Samotný název materiálu pro pružné spoje již obsahuje informace o tloušťce kaptonu a Cu folie.

technologie : zadání technologie pro výrobu pružných plošných spojů je víceméně stejné jako pro pevné plošné spoje, jako povrchová úprava se ale používá pouze chemické zlato nebo chemický cín

termín : standardní termín pro výrobu DPS je 10 pracovních dní

jiné : DPS menší než 1dm2 se panelizují na minimální výrobní přířez nebo přířez odpovídající velikosti zakázky. Dodává se nejbližší vyšší počet DPS.

Při zadání průměrů vrtáků je třeba mít na paměti, že průměr otvoru po prokovení je menší o 0.1 mm než průměr vrtáku, případně je třeba zadat požadovanou toleranci průměrů výsledných otvorů

Minimální velikost výrobního přířezu jedno a dvoustranných DPS je 150x200mm, u vícevrstvých DPS je to 165 x 290mm. Stejnou minimální velikost mají i filmové podklady. V rozměru je započten i výrobní technologický rámeček 17mm z každé strany.

Termín zhotovení zakázky se počítá od předání kompletních podkladů ( den přijetí objednávky se nepočítá ), pokud není dohodnuto jinak. Přijetí objednávky se započítává pouze v pracovní době, t.j. 8:00 - 16:00 hodin.

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: