Příjem zakázek a zpracování dat pro pevné plošné spoje

 

  pro objednání můžete použít objednávkový formulář

 

předání dat a objednávky : objednávku můžete zaslat společně s výrobními daty přímo na email:  nebo osobně na naší provozovně v Praze 9 Běchovicích. Jako přenosové medium používejte pouze CD, DVD nebo USB handy drive. Objednávku můžete také zaslat faxem nebo poštou. V objednávce uveďte fakturační i dodací údaje

vlastní filmové matrice : filmové matrice musí být na filmu jehož rozměry odpovídají požadovaným rozměrům s povolenou rozměrovou tolerancí. V případě, že se rozměrová úchylka matric vymyká běžným tolerancím, je vyžádáno písemné (FAX) stanovisko zákazníka a do jeho obdržení je přerušeno zpracování zakázky. Výsledná dodací lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zpracování přerušeno. Filmové matrice jsou při převzetí zakázky zkontrolovány na krytí, škrábance a orientaci emulze a jejich správnost je potvrzena v přejímacím formuláři.

formát dat : data ve formátu GERBER ( nejlépe formát RS274-X ), vrtačka Excellon nebo Sieb & Meyer. Jiné vstupní formáty ( DXF, ODB++ ....) pouze po konzultaci s technikem příjmu zakázek

název DPS: používejte vždy jednoznačný a jedinečný název plošného spoje ( nelze zadat 2 různé desky pod stejným názvem ). Tento název bude uveden na dodacím listě a na faktuře. Pro případnou opakovanou zakázku uvádějte v objednávce DPS pod stejným názvem a označením verze

počet kusů : rozumí se počet jednotlivých motivů. V případě potřeby dodání v panelech, zadejte také požadovanou panelizaci

počet vrstev : 1 - 12 vrstev

materiál : zadání tloušťky základního materiálu + síly použité Cu folie v mikronech ( u dvou a vícevrstvých DPS mějte na paměti, že ve výrobním procesu bude na základní folii nakoveno dále nejméně 20 mikronů. Zadává se tedy výsledná tloušťka Cu folie.

technologie : zadání kompletní technologie jednotlivých DPS :
- NM nepájivá maska, H žárový cín H.A.S.L., Po potisk, Zl zlacení konektorů, Fr frézování výřezů nebo obrysu, Dr drážkování, Te To elektrické nebo optické testování, Ni niklování, Au chemické zlacení, Sn chemické cínování

termín : standardní termín pro výrobu DPS je 10 pracovních dní

jiné : DPS menší než 1dm2 se panelizují na minimální výrobní přířez nebo přířez odpovídající velikosti zakázky. Dodává se nejbližší vyšší počet DPS.

Při zadání průměrů vrtáků je třeba mít na paměti, že průměr otvoru po prokovení je menší o 0.1 mm než průměr vrtáku, případně je třeba zadat požadovanou toleranci průměrů výsledných otvorů

Minimální velikost výrobního přířezu 195 x 290mm. Stejnou minimální velikost mají i filmové podklady. V rozměru je započten i výrobní technologický rámeček 17mm z každé strany.

Termín zhotovení zakázky se počítá od předání kompletních podkladů ( den přijetí objednávky se nepočítá ), pokud není dohodnuto jinak. Přijetí objednávky se započítává pouze v pracovní době, t.j. 8:00 - 16:00 hodin.

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: