SemiFlex

  Semiflex plošné spoje jsou variantou pro ty, pro které je výroba FLEX-RIGID spojů cenově náročná a neekonomická. Jsou řešením pro aplikace, kde nedochází během provozu k pohybu pružné části, tam kde je potřeba šetřit místem a kde se vyžaduje úhledný design výrobku. Výroba je velice podobná výrobě standardní pevných plošných spojů s tím rozdílem, že na konci výroby při mechanickém opracování je část spoje zahloubena frézou do požadované hloubky.

 

 

  Hloubka a velikost zahlubované plochy je dána návrhem DPS a technickým popisem. V datech musí být jednoznačně specifikována oblast záhlubu v mechanické vrstvě. Doporučuje se druhou stranu pružné části vyplnit měděnou plochou. V oblasti záhlubu by neměly být vrtané otvory nebo výřezy. Vrtané otvory by měly být od hrany přechodu pružno/pevné části vzdáleny minimálně 1mm. Zbytek materiálu po zahloubení by měl být v rozmezí 0,15 - 0,25mm. Na DPS se doporučuje použít pružnou nepájivou masku.

radius ohybu požadovaná délka zahloubené oblasti
45° 5 mm
90° 10 mm
180° 20 mm

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: