Vrtání speciálních otvorů

 

1. Otvory pro součástky, průchody a montážní otvory ( through-vias )

Otvory pro součástky, průchody a montážní otvory kontaktují horní (Top) a spodní (Bottom) vrstvu společně se všemi vnitřními vrstvami plošného spoje. Otvory nad průměr 0,5mm jsou standardně navýšeny vzhledem k tloušťce nakovení o cca 0,1mm. VIA do průměru 0,5mm se zpravidla nenavyšují, jejich velikost se řídí velikostí vrtaného padu a zbytkovému mezikruží, pokud není uvedeno jinak.

Nejmenší průměr otvoru a jeho maximální hloubka mezi vrstvami T - B

průměr vrtaného otvoru (mm) 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50
maximální hloubka otvoru (mm) 0,8 1,5 1,8 2,2 2,6 3,2 5,0

 

2. Slepé otvory ( blind-vias )

Slepé otvory kontaktují jednu z vnějších vrstev ( Top nebo Bottom ) s jednou nebo několika vrstvami vnitřními ( I1, I2...).

Nejmenší průměr otvoru a jeho maximální hloubka mezi vrstvami (T - I....) nebo (B - I...)

průměr vrtaného otvoru (mm) 0,15 0,25 0,30 0,35 0,40
maximální hloubka otvoru (mm) 0,15 0,25 0,30 0,30 0,35

poměr průměru a hloubky otvoru 1 : 1 je maximální hodnota pro zaručení 100% prokovení !

 

3. Pohřbené otvory ( buried-vias )

Pohřbené otvory kontaktují dvě nebo více vnitřních vrstev ( I1 - I2, ...), nikdy však nemají kontakt s vnějšími vrstvami ( Top a Bottom ).

Nejmenší průměr otvoru a jeho maximální hloubka mezi vrstvami (I1 - I2, I....)

průměr vrtaného otvoru (mm) 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50
maximální hloubka otvoru (mm) 0,8 1,5 1,8 2,2 2,6 3,2 5,0

 

4. Prokovené nebo neprokovené drážky

Speciální prokovené otvory a drážky provádíme přímo na souřadnicové vrtačce pomocí niblovacích vrtáků o průměru 0.6 - 2.4mm nebo frézováním. Pro prokovené výřezy použijte samostatnou gerber vrstvu s vyznačením hranice tvaru výřezu tenkou čarou nebo přímo frézovací soubor. Střed čáry značí velikost výřezu. Data je možno zadat také formou vrtacího souboru, kde uvedete v samostatném "T" nástroji krajní pozice drážky. Technologii prokovených výřezů zvýrazněte prosím v objednávce.

5. Frézované prokovené otvory na hraně DPS

Jako půlené otvory na hraně lze vyrobit pouze otvory větší než 0,5mm. Každý prokovený otvor na hraně DPS musí mít vlastní plošku na straně TOP i BOTTOM !!!

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: