Studentské zakázky

  Naše firma již několik let spolupracuje se školami elektrotechnického, ale i jiného zaměření a nabízí studentům speciální ceny pro diplomové nebo semestrální práce pro školní účely. Jelikož se naše nabídka shledala s velkým ohlasem a studentských zakázek neustále přibývá, rozhodli jsme se k usnadnění společné komunikace vytvořit několik pravidel pro zadávání těchto prací. Důvodem pro tento krok také bylo to, že každá objednávka, byť pro jednu školu, je téměř vždy zadávána jiným studentem a v řadě z nich chybí potřebné údaje pro výrobu nebo následnou fakturaci.

zadání objednávky :

  Vaši objednávku se všemi náležitostmi nám můžete zaslat e-mailem na  , poštou, faxem ( +420 222 724 032 ) nebo přinést osobně. Součástí objednávky jsou přiložená data v elektronické podobě, buď jako příloha e-mailu nebo na disketě či jiném datovém médiu. Můžete samozřejmě použít i nás objednávkový formulář, který najdete na našich stránkách. Případná cenová poptávka se řídí stejnými pravidly a musí obsahovat totožné informace jako objednávka.

objednávka studentské zakázky musí obsahovat :

 název plošného spoje
 počet jednotlivých kusů
 výslednou technologii zpracování
 termín dokončení výroby
 informaci, že výrobek slouží ke studijním účelům
 údaje o tom, na koho bude zakázka fakturována ( název a adresa školy )
 informaci, zda bude zaslána i oficiální objednávka, popř. její číslo

vyzvednutí zakázky :

  Před vyzvednutím zakázky v daném termínu, kontaktujte prosím telefonicky příjem zakázek a domluvte si přesnou hodinu vyzvednutí. Vaše zakázka je u nás vždy vedena pod názvem školy a pod označením plošného spoje, ne pod Vaším jménem! Při vyzvednutí zakázky předloží zákazník doklad ( podepsaný vedoucím práce nebo katedry ) o tom, že plošný spoj slouží ke studijním účelům, nebyl-li předložen nebo zaslán při objednání zakázky. Společně s hotovou zakázkou bude zákazníkovi vydán dodací list, 2x faktura a stvrzenka o platbě v hotovosti. Platba převodem pouze v případě, kdy je vystavena oficiální objednávka školou, totéž platí pro zaslání DPS poštou.

ceník plošných spojů pro studentské zakázky :

Jednostranné DPS s technologií - nepájivá maska + H.A.L. + potisk : cena za 1 dm2 = 60,- Kč
Dvoustranné DPS s technologií - nepájivá maska + H.A.L. + potisk : cena za 1 dm2 = 89,- Kč
Čtyřvrstvé DPS s technologií - nepájivá maska + H.A.L. + potisk : cena za 1 dm2 = 450,- Kč

- pevné ceny bez ohledu na konstrukční třídu
- u čtyřvrstvých DPS elektrické testování a frézování obrysu v ceně
- expresní příplatky platné dle základního ceníku
- filmové podklady a ostatní technologie ( zlacení, drážkování apod. ) platné dle základního ceníku
- výše uvedené ceny za 1 dm2 platí pro termín 10 pracovních dní

!!! ceny uvedené v tabulce se týkají pouze výroby desek plošných spojů, filmové podklady se účtují podle platného ceníku bez studentských slev !!!

--------------------------------------------------------------------------------------

Pokud bude zadání studentské zakázky vyhovovat podmínkám služby POOL SERVIS, bude takto zakázka i zpracována ( bez filmových podkladů ) !!!!!
Ostatní typy zakázek se budou řídit i nadále podmínkami pro studentské zakázky. Na výrobu DPS službou POOL servis se studentské slevy již nevztahují.

--------------------------------------------------------------------------------------

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: