Leptání zbytkové mědi

  Výsledná kvalita plošného spoje je závislá na souhře všech použitých výrobních procesů. Nejkritičtějším krokem výroby je však dokonalé odleptání výsledné mědi bez narušení vodivého obrazce. Firma PragoBoard si tento moment vždy uvědomovala a tímto směrem také orientovala svůj investiční program. Významným posunem v kvalitě a obecně v technologických možnostech výroby plošného spoje bylo pořízení a instalace alkalického leptacího zařízení SCHMID PremiumLine. Jedná se o plně automatickou leptací linku s programovatelnými procesy, dynamickým zapínáním trysek podle velikosti přířezu a systémem vyrovnávání podleptání mezi oběma stranami leptaného přířezu. Linka plně kontroluje a řídí všechny parametry leptacího media. Stabilita a řiditelnost procesu leptání řadí tento stroj na absolutní světovou špičku v této oblasti. Společnosti PragoBoard se tím otevírá cesta k efektivní výrobě HDI obvodů a rovněž tak nová linka umožní po provedení všech provozních testů realizovat další ze záměrů - výrobu obvodů s tlustovrstvou mědí.

 

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: