Vlastnosti základních materiálů

 

 

 V tabulce jsou uvedeny nejdůležitější a nejčastěji sledované hodnoty základních materiálů pro výrobu plošných spojů. Ostatní hodnoty najdete ve vlastních technických specifikacích jednotlivých materiálů. Popis veličin je uveden pod tabulkou.

 

Typ materiálu / Veličina (jednotka) Tg (°C) T260 (min) T288 (min) TD (°C) CTE (ppm/K) CTI (V) ε (F/m) DB (kV) TST IPC-4101
Isola E-Cu quality 104 KF 135 60 - 310 53 400 4,37 45 NE IPC-4101-/21
VENTEC VT-47 180 >60 >30 355 45 175-250 4,27 60 NE IPC-4101E/97/98/99/101/126
PANASONIC R-1566s 175 60 10 355 40 > 600 4,7 - NE IPC-4101-/130
ASTRA MT77 190 >60 >60 360 50-70 175-250 3,0 45,4 NE IPC-4103-/17
I-Tera MT40 200 >60 >60 360 55 175-250 3,45 45,4 NE IPC-4103-/17
Rogers RO4350B 280 > 60 > 10 390 46-50 > 600 3,48 31 ANO IPC-4103-/11
VENTEC VT-901 260 >60 >60 390 50 100-175 4,15 60 NE IPC-4101-/40/41/42
Pyralux AP 195-220 60 > 10 390 25 175 3,4 150 NE IPC-4204-/11
Epoflex 220 - - 390 25 175 3,5 - NE IPC-4202-/2

 

Tg (°C) : teplota, při které dochází k přechodu (tečení) skelných vláken
T260 (min) : čas delaminace při 260 °C
T288 (min) : čas delaminace při 288 °C
TD (°C) : teplota, při které dochází k tepelnému rozkladu materiálu
CTE (ppm/K): tepelná roztažnost v ose "Z"
CTI (V) : odolnost proti plíživým proudům
ε (F/m): permitivita materiálu
DB (kV): elektrický průraz dielektrika
TST: zkouška teplotním šokem
IPC-4101: kategorie materiálů

 

 

 příklady použití základních materiálů

Isola E-Cu quality 104 : standardní průmyslová a spotřební elektronika používaná v neagresivním prostředí.
Isola E-Cu quality 104KF : pro výrobky v silně vlhkém až mokrém prostředí, jako jsou myčky nádobí nebo čistící stroje. Všude tam, kde je vyžadována odolnost proti plíživým proudům.
Isola IS400 : ideální pro vícevrstvé DPS; automobilový průmysl; jemné struktury; prostředí s vyšší teplotou
Isola PCL370HR : kombinuje vysokou teplotní odolnost spolu s nízkou roztažností v ose "Z". Ideální pro vícevrstvé DPS s jemnými strukturami
NANYA UV BLOCK FR-4-86 : standardní průmyslová a spotřební elektronika používaná v neagresivním prostředí.
Rogers RO4350B : vysokofrekvenční materiál (do 10 GHz) pro výrobu citlivých zařízení ( družicové vysílání, ERS zesilovače, antény ...)
VENTEC VT-901 : vysoce tepelně odolný materiál pro zkušební a testovací zařízení, vojenský průmysl, komerční nebo průmyslové elektronické aplikace, které vyžadují vysokou spolehlivost ve vysokých teplotách
Pyralux AP : tento materiál je ideální pro vícevrstvé flexi a flex-rigid aplikace, které vyžadují speciální nároky na flexibilitu, teplotní odolnost a vysokou spolehlivost.
Epoflex : podobné využití jako Pyralux AP.

 

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: