Proudová zatížitelnost vodiče

 

Dovolené proudové zatížení vodiče jako funkce teplotního nárůstu

 

Příklad výpočtu :
Požadovaný protékající proud je 8 Ampér s maximálním teplotním nárůstem 30°C. Jak široký vodič potřebuji při použití desky s 35µm Cu fólií ?

V grafu označíme bod A, což odpovídá proudu 8 Ampér a spojíme s křivkou teplotního nárůstu o 30°C ( bod B ). Bod B vertikálně propojíme se spodní křivkou grafu odpovídající tloušťce Cu fólie 35µm ( bod C ). Z bodu C na horizontální spojnici odečtěte požadovanou šíři vodiče ( bod D ).

V našem případě 2.5 mm

více informací na www.ultracad.com

Rovnice výpočtu šíře vodiče :

I = 0.0150(DT 0.5453)(A 0.7349) pro normu IPC-D-275 ( vnitřní vodiče )

I = 0.0647(DT 0.4281)(A 0.6732) pro normu IPC-D-275 ( vnější vodiče )

 

kde:

I = maximální proud v Ampérech

DT = teplotní nárůst okolní teploty v °C

A = plocha příčného průřezu ve čtverečních milsech

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: