Laserový fotoplotr

  Vzhledem ke zvýšenému zájmu o vícevrstvé plošné spoje, stále častěji navrhovaných ve vyšších konstrukčních třídách s jemnějšími motivy, ale i z důvodu zvyšování kvality dodávaných výrobků se firma PragoBoard rozhodla investovat do nového laserového rastrového fotoplotru RP 208-NT od švýcarské firmy First EIE SA a nahradit tak současný fotoplotr Mivatec. Vyvolávací zařízení Multiline Classic 55 je od firmy Glunz & Jensen.


Technické parametry laserového fotoplotru RP208-NT :

maximální osvitová plocha 648 x 530 mm
fixace filmu vakuově
průměr paprsku 12,7 µm
rozlišení 2000, 4000 a 8000 dpi
expoziční rychlost 2,5 min. na 2000 dpi, 5 min. na 4000 dpi, 18 min na 8000 dpi
přesnost pozicování ± 12µm při plné velikosti filmu
přesnost opakovaného pozicování ± 3µm
minimální šíře čáry 50 µm při 2000 dpi nebo 25 µm při 4000 a 8000 dpi
nepřesnost šíře čáry 5 µm ( špička - špička )
rasterizace " on the fly " ( za běhu )

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: