Platební a předávací podmínky

Platební podmínky

 prvotní zakázka je hrazena při osobním převzetí v hotovosti, platební kartou nebo při zaslání poštou dobírkou
 přijímáme tyto typy platebních karet :

 zakázky s hodnotou do 2000 Kč a osobním převzetím jsou přednostně hrazeny v hotovosti nebo platební kartou
 ostatní zakázky jsou hrazeny bankovním převodem na základě faktury vystavené při předání nebo zaslání zakázky. Splatnost faktur je 14 dní
 pro zakázky s celkovou hodnotou nad 20 000 Kč může být požadována předplatba
 při opoždění platby je dohodnutá smluvní pokuta ve výši 0,2% z fakturované částky za každý den prodlení po dni splatnosti, již zákazník akceptuje předáním objednávky
 při zaslání zakázky poštou, systémem EMS nebo Obchodní balík je součástí fakturované ceny poštovné dle platných tarifů a balné
 při platbě dobírkou je součástí ceny poplatek za výběr hotovosti dle tarifů dopravce
 při zaslání zakázky některým z dopravních systémů (TenExpres, Autopost apod.) hradí dopravní náklady odběratel v hotovosti nebo na základě faktury dopravce

 

Předávací podmínky

 způsob předání hotové zakázky je součástí objednávky, pokud v objednávce není uveden, platí následující :
- pro pražské zákazníky převzetí osobně
- pro mimopražské zaslání poštou
 výrobce vyznačí způsob předání v e-mailu kterým potvrzuje přijetí zakázky
 při předání hotové zakázky osobně si zákazník zkontroluje a svým podpisem potvrdí následující fakta: počet předávaných kusů a vrácení výrobních podkladů
 při předání hotové zakázky prostřednictvím dopravce zákazník zkontroluje:
- neporušenost obalu, pokud je obal porušen zakázku nepřevezme a nechá ji na náklady dopravce vrátit zpět
 pokud není v objednávce uvedeno jinak je způsob dopravy zvolen následujícím způsobem :
- pro expresní zakázky služba EMS, doručení do 24hod
- pro zakázky s celkovou hodnotou nad 5 000 Kč služba Obchodní balík
- ostatní zakázky do 5000 Kč formou doporučené zásilky

 

Obecné podmínky

 standardní záruční doba pro plošné spoje je 1 rok od převzetí zakázky
 nedodržení termínu a zpoždění do 30-ti pracovních dní není důvodem k odstoupení od smlouvy
 dodané plošné spoje nebo šablony jsou majetkem firmy PragoBoard s.r.o. až do úplného uhrazení faktury.
 prvním výrobním dnem se rozumí den po dni přijetí objednávky do 16:00. V případě, že jde o expresní objednávku, uveďte to prosím do předmětu zprávy.
 uváděné ceny jsou bez DPH.
 pokud není uvedeno jinak, dodání panelů s X-outy je povoleno.
 objednáním zákazník souhlasí s obchodními, platebními a technickými podmínkami firmy PragoBoard s.r.o.

 

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: