CAD / CAM

  Základem kvalitní a kvalifikované výroby plošných spojů je bezpochyby rychlé, bezchybné a efektivní zpracování dat. V naší společnosti věnujeme této oblasti vysokou pozornost. Již v počátcích existence firmy jsme se zaměřili na tvorbu utilit pro zjednodušení práce s grafickými editory dat. Naším cílem však bylo pořízení software, který by oblast přípravy dat pro výrobu řešil komplexně – pomocí makroprogramů. Jako první v republice jsme pořídili a instalovali software ECAM a v krátké době jsme nad ním vybudovali mohutný automatizovaný nástroj, jenž nám dnes umožňuje zpracovávat data a ve spojení s vlastním laserovým fotoplotrem připravovat výrobní podklady neuvěřitelnou rychlostí. Např. u známých zákazníků jsme schopni spustit výrobu šestivrstvé DPS se slepými otvory na obou stranách, včetně libovolné panelizace a dokončovacích operací již 15 minut po předání dat. Součástí naší služby je samozřejmě také kvalifikovaná archivace zákaznických podkladů ať již v datové nebo fyzické podobě.

    

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: