Snímatelná maska

  Odstranitelná maska je sítotiskem nanášená maska určená k ochraně specifických oblastí desek plošných spojů v průběhu operací pokovování. Byla vyvinuta k ochraně před pájecími procesy a je odolná proti pájení vlnou a cínování technologií H.A.L. Vytváří dočasný povlak lehce odstranitelný rukou bez zanechání jakékoliv stopy v prokovených otvorech nebo na povrchu desky.

 plocha zakrytá snímatelnou maskou musí být minimálně o 1,5mm větší, než zakrývaná oblast a vzdálenost od nejbližších nezakrytých plošek musí být větší než 1,5mm.
 maskování otvorů < 2.5mm je bezproblémové. Abychom zabránili proniknutí laku skrz vrtaný otvor > 2,5mm během maskování, je zapotřebí, aby snímatelná maska přesahovala hranu vrtaného otvoru asi o 0,3mm.
 masku z jednotlivých částí plošného spoje snadněji odstraníte, použijete-li spojovací můstek.

 

 

  snímatelná maska Coates XZ 93-S - technická specifikace

  snímatelná maska Peters SD 2955 - technická specifikace

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: