Fotocitlivá nepájivá maska

 

  PSR-4000 GP01EU je sítotisková teplem vytvrzovaná, tekutá, dvousložková světlocitlivá nepájivá maska vhodná pro i ty nejnáročnější aplikace. Její technické vlastnosti dovolují výrobu i těch nejsložitější HDI desek plošných spojů.     Fyzikální a chemické vlastnosti PSR-4000 GP01EU

 

 standardní barva používané nepájivé masky je zelená polomatná  
 ostatní barvy prosím konzultujte s technikem příjmu zakázek          
 pro materiály s vysokým Tg používáme speciální vysokoteplotní nepájivou masku XV501T-LT 
 pro LED aplikace používáme speciální ULTRA bílou nepájivou masku TAIYO LEW3    Fyzikální a chemické vlastnosti TAIYO LEW3
 standardní barva servisního potisku je bílá polomatná( ostatní barvy prosím konzultujte s technikem příjmu zakázek ). Jako nejtenčí šíři čáry pro potisk volte prosím 0,12mm.  

 

  

 

  Via hole filler SD 2361 - jednosložková tisková barva, která zaplňuje vrtané otvory (via). Zabraňuje pronikání např. roztavené pájky při průchodu vlnou; vnějšího prostředí skrz desku při umístění DPS ve speciálních aplikacích; vzduchu při testování plošného spoje na vakuových rámech apod...  Fyzikální a chemické vlastnosti SD 2361

 

  Pluggin pasta PP 2795 - pasta pro vyplňování pohřbených otvorů vícevrstvých plošných spojů     Fyzikální a chemické vlastnosti PP 2795

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: