Isola PCL370HR

Neustále se zvyšující nároky na spolehlivost plošných spojů se promítly i do výroby základního materiálu pro jejich výrobu. Kromě správného navržení designu plošného spoje je předpokladem spolehlivosti především vysoká tepelná odolnost materiálu a jeho nízká roztažnost v ose Z. Materiály Isola IS400 a IS410 tyto předpoklady víceméně splňovaly, ale vždy jedna veličina na úkor druhé. Teprve materiál PCL370HR oběma těmto požadavkům plně vyhovuje. Tento materiál nabízí vynikající mechanické vlastnosti ( pryskyřice s přídavkem keramiky ), snižuje možnost vzniku trhlin v pokovených otvorech, rohovým prasklinám a delaminaci a je tvarově stabilní.

Vysoká tepelná odolnost : Tg = 170 °C ( FR4 Tg = 135 °C )
Nízká expanze osy Z : Alfa z = 35-40 ppm / K @ RT-120 °C ( FR4 Alfa z = 70-280 ppm )

 

Skladové zásoby základního materiálu ISOLA PCL370HR:

materiál (mm)/tloušťka Cu (µm) 18/18 35/35 70/70 105/105 0/35 0/70 0/105
0,05
0,065
0,1
0,125
0,15
0,2
0,25
0,3
0,36
0,41
0,51
0,71
0,80
1,0
1,2
1,5
2,0
2,4
3,2

 

prepregy 106 PL02 50µm
prepregy 1080 PL05 65µm
prepregy 2116 PL05 113µm
prepregy 7628 PL04 175µm

 

Cu folie 9, 12, 18, 35, 50, 70, 105, 210, 400µm

 

 materiál skladem v PragoBoard s.r.o.
  materiál pouze na objednání (dodací lhůty cca 14 dní)
  Technická specifikace - ISOLA PCL370HR

 

Porovnání technických vlastností materiálu PCL370HR s ostatními materiály ISOLA

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: