Obecné technické podmínky

OBJEDNÁNÍ EXPRESNÍ ZAKÁZKY
- pokud zasíláte objednávku expresní výroby emailem, uveďte to prosím do předmětu zprávy !!! Jelikož na náš server přichází denně mnoho zpráv s objednávkami, dotazy, poptávkami...., uvedením "EXPRESNÍ ZAKÁZKY" do předmětu zprávy urychlíte její potvrzení a zpracování tak, aby byla vyrobena včas.

EXTENDED GERBER RS274-X
- pokud to Váš návrhový systém umožňuje, používejte pro export dat extended gerber RS 274-X. Jeho hlavní výhodou je, že veškeré informace o tvaru a velikosti clonek nese s sebou v hlavičce souboru. Je snažší import dat a minimalizuje se možnost chybné editace clonek. Také doba na úpravu dat se významně zkracuje, což má vliv i na nižší cenu za přípravu dat.

popis formátu gerber RS274-X

další informace na našich www stránkách :
technologie CAD/CAM

DPS s mikroBGA a BGA obvody
- desky plošných spojů s mikroBGA a BGA obvody s ploškami menšími než 300um jsou vyráběny pouze digitálním osvitem vrstev i masky. Pro výrobce není někdy jednoduché tyto mikro obvody na desce zaregistrovat, přitom vyžadují naprosto přesnou a specifickou editaci dat. Proto je důležité na tyto obvody výrobce upozornit, pokud jste si jich vědomi. Výrobce musí tyto plošky naprosto přesně kompenzovat na podleptání a upravit masku tak, aby byla přesně sesazená s motivem. U těchto obvodů je totiž jakákoliv chyba způsobená tolerancí stroje kritická.

EXPORT DAT Z PROGRAMŮ AUTOCAD A CORELDRAW
- používáte-li pro tvorbu návrhu plošného spoje pouze grafické programy jako např. Autocad nebo CorelDraw, použijte pro výstupy formát *.DXF. Pro jednotlivé vrstvy generujte samostatné soubory ( strana spojů, maska, obrys, vrtačka ...). Pro vrtačku exportujte data tak, aby průměr plošky odpovídal průměru vrtáku !! Současně s těmiti soubory zašlete i náhled plošného spoje v libovolném grafickém formátu ( nejlépe "JPG" ). Ten slouží pro kontrolu shodnosti motivu po převodu formátu "DXF" do gerber souborů pro fotoplotr.

ODESÍLÁNÍ VÝROBNÍCH SOUBORŮ
- pokud je v zadání zakázky požadavek na zpětné zaslání výrobních souborů k odsouhlasení nebo k archivaci, odesíláme je po zpracování dat ve formátu gerber, případně na požádání ve formátu PDF nebo CAM. Pokud jsou soubory požadovány k odsouhlasení, plošný spoj se nevyrábí dokud nejsou data potvrzena. Pro odsouhlasení platí tyto pravidla :

doba výroby     max doba pro odsouhlasení
do 3 prac.dnů  /  1 hodina
do 5 prac.dnů  /  2 hodiny
do 8 prac.dnů  /  4 hodiny
8 a více prac.dnů  /  6 hodin

- počítáno pro standardní výrobky a v pracovní době 8:00-16:00. Pokud nebudou dodrženy termíny pro odsouhlasení, může dojít k posunutí termínu dodání vzhledem k aktuálním výrobním kapacitám. Pokud zákazník požaduje změnu ve výrobních datech, která nebyla uvedena v objednávce nebo specifikaci, je nutné znovu zpracovat kompletní data a bude účtováno zpracování dat dle poměrné části změny. Zároveň termín odevzdání DPS může být úměrně posunut dle aktuálních výrobních kapacit.

ZMĚNA MOTIVU A JEHO SPRÁVNÉ OZNAČOVÁNÍ
- při změně motivu plošného spoje a nutnosti vykreslení nových filmových podkladů, označte plošné spoje buď novým názvem nebo změnou revize (rev.B, rev.2 apod....). Náš systém sice totožné názvy pro stejného zákazníka hlídá, ale není neomylný. Novým, nezaměnitelným označením zamezíte vzniku možného přehmatu a předání z archivu do výroby starší, neaktuální verze.

RIZIKO UMÍSTĚNÍ MOTIVU BLÍZKO OBRYSU DPS
- velkým rizikem pro dokončovací operace (drážkování, frézování, stříhání) je umístění částí motivu blízko k hraně desky. Pro obrysové opracování stříháním je minimální vzdálenost motivu 1mm od kraje desky, pro drážkování 0,4mm a pro frézování 0,2mm.
další informace na našich www stránkách :
obrysové opracování

ZRCADLENÍ VRSTEV PŘI EXPORTU DAT Z NÁVRHOVÝCH SYSTÉMŮ
- při exportu dat pro fotoplotr a souřadnicovou vrtačku z návrhového systému si prosím zkontrolujte, zda nemáte použité zrcadlení u některých vrstev. U jednostranných plošných spojů to způsobuje komplikace při zpracování dat, jelikož označení vrstev zůstane původní ( např. *.sol - spodní vrstva - BOT ), ale ve skutečnosti je tato vrstva již Vámi ozrcadlena a je v tu chvíli vrstvou TOP - horní. V případě, že na DPS nejsou žádné texty, může vzniknout chyba při orientaci stran. Proto prosím, posílejte data tak, jak byla navržena, bez jakýchkoliv zrcadlení a z pohledu na stranu součástek.

VYVÁŽENÍ MĚDI A SKLADBA DPS
- na DPS doporučujeme používat vyvážené obsahy povrchu a tloušťky mědí. A to jak na párových vrstvách tak přes střed desky. Pokud toto nedodržíte, je možné, že nebude dodrženo maximální předepsané bow&twist do 0.75% dle IPC norem. Stačí, pokud na nevyvážených vrstvách rozlijete měd či použijete tzv. copper thieving.

další informace na našich www stránkách : vyvážení mědi

- skladbu DPS lze víceméně libovolně kombinovat z dostupných materiálů, ale vždy by měla být přes střed symetrická.

NEPÁJIVÁ MASKA
- u zelené nepájivé masky je nejmenší zbytkový můstek 100um, u ostatních barev je to 135um. Můstky, které jsou menší než se na DPS neudrží a budou tedy automaticky odebrány při zpracování dat, aby jejich utrhání nezpůsobovalo problémy při výrobě či osazování DPS. Nejmenší přesah nepájivé masky proti ploškám je 50um.

SERVISNÍ POTISK PŘESAHUJÍCÍ PŘES PÁJECÍ PLOŠKY
- jestliže servisní potisk přesahuje přes plošky, je standardně upraven ořezáním. Obsahuje-li informace o tvarech a hodnotách součástek, po ořezání se stává často nečitelným. Pokud bychom přesahující potisk neupravili, znemožnil by následně elektrické testování a pájení na vlně. Zvažte proto v těchto případech pouze použití tvarů součástek.

PLOŠNÉ SPOJE BEZ OCHRANNÉ NEPÁJIVÉ MASKY
- plošné spoje s jemnými motivy (5. a vyšší konstrukční třída) není vhodné dodávat bez ochranné nepájivé masky. Technologie žárového pokovení H.A.L. může způsobit přefuky cínu a tím i mikrozkraty, které lze jen těžko najít a odstranit bez elektrického testu. Jako náhradu můžete využít technologii chemického cínování nebo pasivaci mědi.

JEDNOSTRANNĚ ODMASKOVANÉ VRTANÉ OTVORY
- každý vrtaný otvor u dvou a vícevrstvých plošných spojů musí být jednoznačně odmaskovaný ( vývodová součástka ) nebo zamaskovaný ( většinou VIA ). Pokud je otvor zamaskovaný pouze z jedné strany, zůstávají v otvoru nečistoty a zbytky provozních kapalin, které mohou způsobit nekvalitu povrchové úpravy v jeho okolí. Jedná se buď o nepokovená místa nebo o šupiny na povrchu pokovené plochy. Povrch může být i jinak zabarvený. Bohužel tyto otvory nelze jednoduše z naší strany najít a odfiltrovat.

ZAMASKOVANÉ PROKOVENÉ OTVORY
- vzhledem ke stále se zmenšující součástkové základně a tím pádem i zmenšujícím se průměrům prokovených otvorů a plošek dochází u zamaskovaných prokovů (hlavně viasů) k nahodilému hromadění náboje na povrchu plošek a k jejich následnému neozlacení či nepocínování. To způsobuje nekvalitu finálního povrchu, kterou nemůžeme ovlivnit, a dochází k nadměrnému výmětu z výroby. Zároveň může dojít k uzavření funkční chemie uvnitř prokovu (typicky zaleptání nebo chemie z finálních povrchových úprav), která postupem času může snížit spolehlivost propojení. Uvedený jev nelze eliminovat jinak, než odmaskováním prokoveného otvoru tak, aby jím mohly volně protékat procesní kapaliny při výrobě a promývací voda. Z toho důvodu musí být všechny prokovy standardně oboustranně odmaskovány (průměr otvoru + 150um/200um pro chemické zlato a HAL/chemický cín). Tuto úpravu může zajistit sám zákazník ve svém návrhu, nebo bude udělána při zpracování dat v PragoBoard s.r.o. dodatečně. Pokud s touto úpravou zákazník nesouhlasí, musí to specifikovat v objednávce. Tím zároveň potvrzuje, že na sebe bere riziko horší kvality finálního povrchu spojeného se zamaskovanými prokovy nebo riziko zhoršené spolehlivosti prokovených otvorů ve stejné souvislosti.

Pokud nutně potřebujete zamaskované prokovy, pak doporučujeme na požadovaných dírách použít tzv. via plugging nebo via filling + přeplátování (viz IPC-4761 typ IIIa nebo VII).

VIA FILLING OTVORŮ
- pokud požadujete vyplnění otvorů pastou, je třeba výrobci přesně zadat, které otvory mají být vyplněny. Buď v samostatném vrtacím souboru nebo označit místo, případně průměr vrtáku. Pokud to není přesně specifikováno, vyplňují se standardně otvory do průměru 0,5mm. Nepájivá maska pak zůstává jako v originál datech.

FRÉZOVÁNÍ VÝŘEZŮ A OBRYSU
- frézování vnitřních výřezů, drážek nebo obrysu uvádějte vždy do objednávky, přiložených informačních souborů nebo do frézovacího výkresu.
další informace na našich www stránkách :
obrysové opracování
vrtání speciálních otvorů

ODDĚLOVÁNÍ DRÁŽKOVANÝCH PLOŠNÝCH SPOJŮ
- oddělujete-li drážkované plošné spoje ručně, dohodněte si s technikem příjmu zakázek nastavení hlubší drážky. Standardní tloušťka zbytkového materiálu pro drážkované panely je 1/3 celkové tloušťky materiálu. Toto nastavení je vhodné především pro rozdělování jednotlivých motivů speciálním nástrojem ( např. kotoučem ).
další informace na našich www stránkách :
obrysové opracování

TECHNOLOGICKÝ RÁMEČEK U PANELIZOVANÝCH PŘÍŘEZŮ
- plošné spoje dodávané v přířezech (drážkované, frézované s můstky) jsou dodávány s technologickým okolím, jaké si určí zákazník. Pokud ne, jsou dodávány s naším standardním galvanickým rámečkem. Ale některé osazovací firmy požadují přesné technologické okolí a náš galvanický rámeček jim nevyhovuje. Ověřte si prosím, u Vašeho dodavatele, jaké technologické okolí skutečně potřebuje, samozřejmě se Vám přizpůsobíme.
další informace na našich www stránkách :
obrysové opracování

FRÉZOVÁNÍ OBRYSU NEBO VNITŘNÍCH TVARŮ U DPS VYRÁBĚNÝCH Z VLASTNÍCH FILMOVÝCH PODKLADŮ
- pokud požadujete frézování obrysu nebo vnitřních tvarů u DPS vyráběných z vlastních filmových podkladů, je potřeba dodat přesně okótovaný frézovací výkres nebo přiložit gerber data obsahující obrysovou nebo frézovací vrstvu, kde střed čáry vyznačuje přesný rozměr obrysu nebo vnitřního tvaru.

další informace na našich www stránkách :
obrysové opracování

OVĚŘENÍ MOŽNOSTI VYZVEDNUTÍ ZAKÁZKY
- vzhledem k tomu, že je naše provozovna umístěna na okraji Prahy, domluvte si prosím, vyzvednutí Vaší zakázky předem telefonicky. Po jízdě přes celou Prahu se jistě nebudete chtít dozvědět, že Váš plošný spoj bude hotov až za hodinu :-)
další informace na našich www stránkách :
kontakt

PŘEVZETÍ HOTOVÉ ZAKÁZKY
- pokud požadujete zaslání dokončených DPS poštou nebo jiným dopravcem, uvěďte to vždy do objednávky. Standardní je zaslání poštou mimopražským zákazníkům, u pražských se bez uvedení způsobu dopravy počítá s osobním převzetím. Termínem dokončení výroby se rozumí den, kdy je hotová zakázka předána prvnímu dopravci.

SYSTÉM POPTÁVKY / NABÍDKY
- na našich stránkách najdete orientační ceníky plošných spojů ke stažení. Pro přesné stanovení celkové ceny zakázky nebo pro složitější zadání využijte našeho systému poptávky / nabídky na pcb@pragoboard.cz. Pro sériová množství kalkulujeme zvláštní, smluvní ceny, které v našem ceníku nenajdete. Pokud naší cenové nabídky využijete, uveďte prosím, její číslo do Vaší objednávky.

další informace na našich www stránkách :
ceník plošných spojů

ARCHIVACE VÝROBNÍCH PODKLADŮ
- filmové podklady pro výrobu si můžete bezplatně uschovat v našem novém archivu. Filmové matrice jsou uloženy v nových, čistých klimatizovaných prostorech s automaticky řízenou teplotou ( ± 0.5°C ) a vlhkostí ( ± 3 % ). Zde jsou filmy uchovány ve stejných podmínkách jako na pracovišti fotoploteru a tím je zajištěna jejich delší životnost. Pro každého zákazníka je v počítači vytvořena samostatná databáze, která umožňuje sledovat nejen aktuální stav archivovaných filmů, ale i jejich stáří a počet osvitových cyklů. To zajišťuje při budoucí výrobě osvit motivu vždy z kvalitních a bezchybných matric.

SUŠENÍ DPS PŘED OSAZENÍM SOUČÁSTKAMI
- desky plošných spojů doporučujeme před osazením vždy sušit z důvodu redukce vlhkosti v laminátu. Předejdete tak mnohým problémům s osazením, funkčností či spolehlivostí DPS. Doporučené nastavení podmínek sušení naleznete zde : sušení DPS před osazením

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: