POOL servis - princip výroby

  Při výrobě prototypových množství plošných spojů často převyšují náklady na zhotovení filmových předloh vlastní cenu desky. Proto jsme se rozhodli vyjít našim zákazníkům vstříc a zavedli jsme novou službu - POOL SERVIS. Jedná se vlastně o výrobu desek plošných spojů různých typů od různých zákazníků složených na jeden přířez. Zákazníkům se neúčtuje zhotovení filmových podkladů; ty slouží pouze pro jednorázovou výrobu tohoto přířezu a dále se nearchivují.

  Tato technologie se vyplatí cca do 2 jednotlivých kusů DPS. Výroba je vždy jednorázová, opakovaná výroba není možná. Vzhledem k technologickým postupům výroby POOL SERVISU je typ a materiál DPS přesně specifikován :

  

materiál ITEQ-158 1,5mm 18um Cu (základ ), pro vícevrstvé DPS materiál IS400
nepájivá maska 1-2x ( zelená barva )
servisní potisk 1-2x ( bílá barva ) - druhý potisk za příplatek
elektrické testování
H.A.S.L. ( bezolovnatý HAL ) nebo chemické zlacení
obdélníkové frézování vnějšího obrysu ( použitá fréza 2,4mm )
spoj/mezera >=150µm, vrták >=0,3mm

 

skladba 4 vrstvé DPS : 2x 1080 + jádro 1,2mm 35um Cu + 2x 1080 ( celková tloušťka 1,5mm )

skladba 6-ti vrstvé DPS : 2x 1080 + jádro 0,5mm 35um Cu + 2x 1080 + jádro 0,5mm 35um Cu + 2x 1080 ( celková tloušťka 1,5mm )

vícevrstvé DPS pro POOL SERVIS nesmí obsahovat slepé ani pohřbené vrtání !!!!

jiné výrobní technologie nejsou v POOL SERVISU přípustné !

 

výrobní přířez POOL SERVISU složený z několika různých zákaznických motivů

základní typy zadání POOL SERVISU :

  

DPS stejného motivu "A" dodávané jednotlivě, frézované na čistý rozměr.

DPS stejných motivů "A" dodávané frézované s vylamovacími můstky ( mezera mezi jednotlivými motivy je 2,4mm ) + technologické okolí 7mm.

DPS různých motivů "A" , "B" ........dodávané frézované s vylamovacími můstky ( mezera mezi jednotlivými motivy je 2,4mm ) + technologické okolí 7mm.

  

- data pro multipanely složené ze stejných nebo různých motivů zasílejte jako již panelizovaný motiv. Objednání složení multipanelu ze samostatných, jednotlivých typů je za příplatek. Multipanely jsou dodávány vždy frézované na můstky !!!

standardní termín dodání:

2-vrstvé DPS 5 pracovních dní ( možná expresní výroba od 1 pracovního dne )
4-vrstvé DPS 7 pracovních dní ( možná expresní výroba od 2 pracovních dní )
6-vrstvé DPS 7 pracovních dní ( možná expresní výroba od 2 pracovních dní )

  

optimální a doporučená struktura dat pro POOL SERVIS :

( sesazená, nezrcadlená a kompletní data )

gerber data formát : RS274-X
data pro vrtačku formát : Excellon

  

doporučené názvy výstupních souborů ( jiné názvy možné za příplatek 100,- Kč )

vrstva TOP top.gbr
vrstva BOT bot.gbr
vrstva maska TOP smt.gbr
vrstva maska BOT smb.gbr
vrstva potisk TOP plt.gbr
vrstva potisk BOT plb.gbr
vnitřní vrstva 2 in2.gbr
vnitřní vrstva 3 in3.gbr
vnitřní vrstva 4 ( platí u 6-ti vrstvých ) in4.gbr
vnitřní vrstva 5 ( platí u 6-ti vrstvých ) in5.gbr
vrstva OBRYS mill.gbr
vrstva prokovené frézování ( nelze půlené otvory ani pokovené hrany ) mill_pth.gbr
vrstva prokovené vrtání pth.exc
vrstva neprokovené vrtání npth.exc

  

pořadí vodivých vrstev :

2-vrstvé DPS TOP - BOT
4-vrstvé DPS TOP - IN2 - IN3 - BOT
6-vrstvé DPS TOP - IN2 - IN3 - IN4 - IN5 - BOT

  

editace dat přesahující standard ( 450,- Kč/hodina ) Sesazená, nezrcadlená a kompletní data ve formátu gerber 274-X a Excellon jsou bez příplatku. Případné editaci dat podléhají vstupní soubory ve formátu gerber RS274-D, zrcadlené nebo nesesazené vrstvy, námi generované vrstvy masky, speciální technologické okolí panelu apod...

- do případných objednávek prosím zřetelně označte, že se jedná o výrobu technologií " POOL SERVIS ", jinak budou desky vyrobeny standardně společně s filmovými matricemi !!!!!

 

  automatický JOB pro generování dat pro POOL servis z návrhového programu EAGLE

  company adress :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...map...

  place of business :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...map...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: