Hartmetallische Bohreinsätze und Fräsen

 

  Für Bohren sind die Bohreinsätze mit dem Durchmesser 0.1 - 6.4 mm vorhanden. Die Durchmesser 0.1 - 0.4 mm im Schritt 0.05 mm und 0.4 - 6.4 mm im Schritt 0.1 mm. Die Herstellung von Löchern kleiner als 0.4 mm und größer als 6.4 mm muss konsultiert werden. Löchern größer als 6.4 mm werden im Regel durch Kreisfräsen herstellt.

 

 

  Pro frézování jsou k dispozici frézy o průměru 0.6, 0.8 , 1.0 , 1.2 , 1.4 , 1.6 , 2.0 a 2.4mm. Přesný tvar frézování jak obrysu tak i vnitřních tvarů musí být uveden na technickém výkresu nebo v gerber datech v samostatné vrstvě. Frézování násobných motivů ( pro automatické osazování ) provádíme s roztečí 2.0mm a vylamovacími můstky o velikosti 1mm, pokud si zákazník neurčí jinak. Své požadavky konzultujte s pracovníkem příjmu zakázek.

 

  Řezné podmínky používaných nástrojů jsou přizpůsobovány všem druhům materiálů a tím je zaručena ideální struktura vrtaného otvoru, připraveného tak pro další technologie

  Sitz der Gesellschaft :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...karte...

  Betriebsstätte :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...karte...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: