Vrtání speciálních otvorů

 

1. Otvory pro součástky, průchody a montážní otvory ( through-vias )

Otvory pro součástky, průchody a montážní otvory kontaktují horní (Top) a spodní (Bottom) vrstvu společně se všemi vnitřními vrstvami plošného spoje. Otvory nad průměr 0,5mm jsou standardně navýšeny vzhledem k tloušťce nakovení o cca 0,1mm. VIA do průměru 0,5mm se zpravidla nenavyšují, jejich velikost se řídí velikostí vrtaného padu a zbytkovému mezikruží, pokud není uvedeno jinak.

Nejmenší průměr otvoru a jeho maximální hloubka mezi vrstvami T - B

průměr vrtaného otvoru (mm) 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5
maximální hloubka otvoru (mm) 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 3,0

 

2. Slepé otvory ( blind-vias )

Slepé otvory kontaktují jednu z vnějších vrstev ( Top nebo Bottom ) s jednou nebo několika vrstvami vnitřními ( I1, I2...).

Nejmenší průměr otvoru a jeho maximální hloubka mezi vrstvami (T - I....) nebo (B - I...)

průměr vrtaného otvoru (mm) 0,25 0,3 0,35 0,4
maximální hloubka otvoru (mm) 0,25 0,3 0,35 0,4

poměr průměru a hloubky otvoru 1 : 1 je maximální hodnota pro zaručení 100% prokovení !

 

3. Pohřbené otvory ( buried-vias )

Pohřbené otvory kontaktují dvě nebo více vnitřních vrstev ( I1 - I2, ...), nikdy však nemají kontakt s vnějšími vrstvami ( Top a Bottom ).

Nejmenší průměr otvoru a jeho maximální hloubka mezi vrstvami (I1 - I2, I....)

průměr vrtaného otvoru (mm) 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4
maximální hloubka otvoru (mm) 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4

 

4. Prokovené nebo neprokovené drážky

Speciální prokovené otvory a drážky provádíme přímo na souřadnicové vrtačce pomocí niblovacích vrtáků o průměru 0.6 - 2.4mm nebo frézováním. Pro prokovené výřezy použijte samostatnou gerber vrstvu s vyznačením hranice tvaru výřezu tenkou čarou nebo přímo frézovací soubor. Střed čáry značí velikost výřezu. Data je možno zadat také formou vrtacího souboru, kde uvedete v samostatném "T" nástroji krajní pozice drážky. Technologii prokovených výřezů zvýrazněte prosím v objednávce.

5. Frézované prokovené otvory na hraně DPS

Každý prokovený otvor na hraně DPS musí mít vlastní plošku na straně TOP i BOTTOM !!!

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: